På unglederkurset vil du blandt andet blive undervist i:

  • hvordan man bliver en god leder
  • de forskellige ledertyper
  • hvordan man planlægger aktiviteter
  • konflikthåndtering.

Som ungleder vil du på dette års lejr være med til at planlæge forkyndelse, aftenaktiviteter, samt underholdning og natløb.

Ungledere har deres egen "base" på lejren, så der kan være en fin vekselvirkning mellem tid og sjov sammen med børnene - samt plads til bare at være sammen med de andre ungledere. 

 

 

blaavandgaardlejr-2021-pdfFolder om unglederkurset 2020 på Blåvandgård