Man mødes kl 10, hvorefter der indledes med morgensang og en kort indledning. Derefter drikkes der kaffe – ja meget kaffe – og der serveres et rundsstykke pr mand. Ind imellem bliver der snakket rigtig meget.

En gang imellem har vi besøg af en gæst, som fortæller om et eller andet emne, som den pågældende arbejder med eller har arbejdet med.

Klubben er for alle som er stoppet på arbejdsmarkedet, og som vil bruge lidt af en formiddag til et festligt samvær med ligesindede.

Efterhånden er klubben udviklet sig til, at der møder 30 – 35 medlemmer pr gang.
Kender du en, som har lyst til at møde andre, så mødes vi på onsdage i ulige uger kl 10.

Kontaktpersoner:
Egon Kristensen 7514 4229
Charles Toftgaard 7515 0774